Ons Daltononderwijs

Daltononderwijs

Onze school is vanaf 2021 een Daltonschool met leerkrachten die allemaal Dalton gecertificeerd zijn. 

Kernwaarden van Dalton
Daltononderwijs biedt optimale ontwikkelingskansen voor ieder kind. Op een Daltonschool staat niet de leerstof, maar het kind centraal. Elk kind is uniek met eigen kwaliteiten en talenten. Deze unieke kwaliteiten worden in de lessen benut door leerlingen aan te spreken en te beoordelen op hun eigen niveau en mogelijkheden. Steeds opnieuw onderzoekt de leerkracht wat een individuele leerling nodig heeft om verder te komen in zijn ontwikkeling.

Wat is de Kanjertraining?

Sociaal/emotionele ontwikkeling (Kanjertraining)

Onze school staat voor de totale ontwikkeling van het kind. Om kinderen goed voor te bereiden op de uitdagingen, die hen later in het voortgezet onderwijs en in de veranderende maatschappij te wachten staan, moeten kinderen zelfvertrouwen hebben om zelf initiatieven te nemen, zelf een plan te maken en dit vervolgens ook zelf te realiseren.
Wij leren kinderen dat je samen vaak meer bereikt en dat je anderen nodig hebt om verder te komen. Daarom vinden wij het belangrijk dat kinderen al vroeg leren samenwerken en van elkaar leren.

Wij vinden dat het hebben van vertrouwen en je veilig voelen, randvoorwaarden zijn voor een gezonde ontwikkeling. Kinderen die vertrouwen hebben durven initiatief te nemen, relaties aan te gaan en zorg te dragen voor anderen.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl