Catent

Onze school maakt onderdeel uit van de Stichting Catent. De stichting bestaat uit 32, merendeels katholieke scholen, verdeeld over de provincies Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Het College van Bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de stichting en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De contacten tussen het College van Bestuur en de school verlopen via de directeur van de school.

De Stichting Catent gaat uit van participatief bestuur. Dat wil zeggen dat elke school, binnen bepaalde kaders, de ruimte heeft zijn eigen onderwijskundige en levensbeschouwelijke identiteit te ontwikkelen in constante dialoog met alle betrokkenen rondom de school.

Het College van Bestuur wordt gevormd door dhr. E. Verrips en dhr. J. Koops.
Stichting Catent is bereikbaar via het secretariaat van het College van Bestuur.
Bezoekadres : Schrevenweg 6, 8024 HA te Zwolle
Postadres : Postbus 290, 8000 AG Zwolle.
Kijkt u voor meer informatie op catent.nl
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl