De Medezeggenschapsraad (MR)

Elke basisschool heeft een Medezeggenschapsraad, waarin zowel personeelsleden als ouders zitting hebben. De MR van De Kwinkslag bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De zittingsduur van een MR-lid is drie jaar. Alle ouders krijgen de kans zich kandidaat te stellen voor de MR verkiezing.

De taken en bevoegdheden van de MR zijn formeel vastgelegd in de Wet op de Medezeggenschapsraad. De MR kan het bestuur en de directeur zowel gevraagd als ongevraagd van advies dienen over alle school aangaande zaken.
De MR vergadert gemiddeld zes keer per jaar en voorziet de directie van advies over, dan wel stemt in met, het beleid van de directie en het schoolbestuur vanuit een proactieve houding. Vanuit de overkoepelende GMR heeft elke school een contactpersoon. Voor de Kwinkslag is dat Petra Hermes.
Wanneer u vragen of opmerkingen heeft, kunt u ons mailen op: mr.kwinkslag@catent.nl
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl