De schooladviescommissie (SAC)

De schooladviescommissie heeft een adviserende rol richting de directeur van de school. De directeur kan de SAC dus raadplegen voor advies, maar de SAC kan de directie ook op eigen initiatief adviseren over uiteenlopende schoolzaken. De commissie bestaat uit minimaal drie leden en maximaal zes leden. De SAC van De Kwinkslag zal bestaan uit zes ouders van kinderen op school.

Bij de samenstelling van de commissie gelden de volgende beginselen:

  • Kandidaten worden benoemd door de commissie op grond van betrokkenheid bij en affiniteit met het onderwijs en de school.
  • Er kan een zetel ingevuld worden op voordracht van de parochie waarbinnen de school gelegen is.
  • Er wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke afspiegeling van de schoolorganisatie.
  • Er wordt gestreefd naar kennis op een bepaald beleidsterrein van de leden.

De SAC vergadert gemiddeld zes keer per jaar met de directeur.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl