Tussenschoolse opvang (TSO)

De school biedt ouders de mogelijkheid hun kinderen tijdens de middagpauze te laten overblijven. De kinderen van groep 3 t/m 8 lunchen tussen 12:00u en 12:15u in hun eigen groep in hun eigen lokaal onder toezicht van hun eigen leerkracht. Vanaf 12:15u tot 13:00u zijn de kinderen op het schoolplein onder toezicht van minimaal twee overblijfouders. De kinderen van groep 1 en 2 lunchen aan de knutseltafels van het leerplein onder toezicht van minimaal drie overblijfouders. Vanaf 12:20 tot 13:00 zijn de kinderen eveneens op het schoolplein onder toezicht van de drie overblijfouders. De overblijfouder ontvangt een vergoeding van € 7,50 per keer en krijgt jaarlijks een pedagogische training. Tevens dient een VOG (Verklaring omtrent Gedrag) overhandigd te worden. De overblijfouders zien toe op de handhaving van de schoolregels die de kinderen ook op alle andere momenten van de dag naleven.

Regels en kosten m.b.t. de Tussenschoolse Opvang zijn vastgelegd in een overblijfprotocol. Het overblijfprotocol vindt u op de website van de school onder downloads. 

Ouders kunnen via de website van de school onder downloads het inschrijfformulier downloaden en insturen voor aanvang van het schooljaar. De betaling van de overblijfvergoeding geschiedt middels een automatische incasso. Nieuwe ouders, waarvan het kind gedurende het jaar instroomt, worden alleen belast voor de periode dat hun kind op school zit.

Voor de kinderen die thuis eten tijdens de middagpauze en dus niet overblijven, is het niet toegestaan vóór 12:55u op het schoolplein terug te komen. Omdat het schoolpersoneel pauze heeft tot 13:00u zijn hun ouders zelf verantwoordelijk tot 5 minuten voor schooltijd. 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl