Tussenschoolse opvang (TSO)

De school biedt ouders de mogelijkheid hun kinderen tijdens de middagpauze te laten overblijven. De kinderen lunchen tussen 12.00u en 12.15u in hun groep onder toezicht van hun eigen leerkracht. Vanaf 12.15u tot 13.00u zijn de kinderen op het schoolplein onder toezicht van overblijfouders die hiervoor een vergoeding van € 7,50 per keer ontvangen. De overblijfouders krijgen jaarlijks een pedagogisch training en zien toe op handhaving van schoolregels die de kinderen ook op alle andere momenten van de schooldag naleven.

Regels en kosten m.b.t. TSO zijn vastgelegd in een overblijfprotocol. Het overblijfprotocol vindt u op de website van de school.

Ouders ontvangen aan het einde van elk schooljaar een inschrijfformulier, waarop zij de dagen invullen waarop hun kind in het daarop volgende schooljaar overblijft. De betaling van de overblijfvergoeding geschiedt middels een automatisch incasso. Nieuwe ouders, waarvan het kind gedurende het jaar instroomt, worden alleen belast voor de periode dat hun kind op school zit.

Voor de kinderen die thuis eten tijdens de middagpauze en dus niet overblijven, is het niet toegestaan vóór 12.45u op het schoolplein terug te komen. Omdat het schoolpersoneel pauze heeft tot 13.00u zijn hun ouders zelf verantwoordelijk tot 5 minuten voor schooltijd.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl