Team en groepssamenstelling

Schooljaar 2019-2020

Groep

Leerkracht - werkdagen - e-mail

Groep 1-2 a
Ans Nijenhuis - ma - a.nijenhuis@catent.nl
Monique Schottert - di/woe/don/vrij - m.schottert@catent.nl
Groep 1-2 b
Ria Habers - ma/di/woe/do/vrij - r.habers@catent.nl
Juf Evelien - WPO-student (o.b.v. leerkracht Ria) - do/vrij *
Groep 1-2 c **
 
Petra Hermes - di-ochtend/woe-ochtend/do-ochtend/vrij-ochtend - p.hermes@catent.nl
Groep 3
Astrid Smit - ma/di/woe/do - atb.smit@catent.nl
Manon Hulleman - vrij - m.hulleman@catent.nl
Groep 4 
Manon Hulleman - ma - m.hulleman@catent.nl
Manon van de Kemp - di/woe/do/vrij - m.kemp@catent.nl
Groep 5/7

Ageeth Jansen - ma/di/do - a.jansen@catent.nl 
Kim van Hamersveld - woe/vrij - k.vanhamersveld@catent.nl
Groep 6
Chantal Visscher - ma/di/do/vrij - c.visscher@catent.nl
Giel Benjamins - woe - g.benjamins@catent.nl
Groep 8
Annelies Maas - ma/di/woe - a.maas@catent.nl
Mirjan Meijerink- do/vrij - m.meijerink@catent.nl

Plusklas
Anneke Blokzijl - ib.kwinkslag@catent.nl
Interne begeleiding
Anneke Blokzijl - di/woe/don - ib.kwinkslag@catent.nl
Directie
Ingrid Heins - ma/di/woe/don - directie.kwinkslag@catent.nl
*WPO: betekent WerkPlekLeren; wij zijn erg blij dat wij dit jaar een WPO-student mogen verwelkomen, Evelien.... Evelien is helemaal klaar met de studie aan de Pabo, op 1 stage na. De afsluitende stage, waarbij de WPO-student zelfstandig een groep moet kunnen draaien. Zij wordt begeleid door juf Ria, die ook de eerste periode op school is. Daarnaast wordt Evelien begeleid door Petra, zij is stagecoördinator bij ons op school en verantwoordelijk voor uitvoeren van het hele stagebeleid.

** Dit jaar is er geen financiële ruimte om een derde kleutergroep volledig te kunnen draaien. Toch willen wij zo goed mogelijk de kinderen van groep 1 en 2 tegemoet komen in hun ontwikkeling en hebben gekozen om 4 ochtenden drie kleutergroepen te organiseren. Op maandag (de hele dag), op dinsdag- en donderdagmiddag wordt groep 1/2C verdeeld in groep 1/2A en 1/2B.

Opleidingsschool/stages

Catent voelt zich medeverantwoordelijk voor het opleiden van toekomstige leerkrachten. Daarom worden jaarlijks binnen de scholen van Catent stageplaatsen aangeboden aan stagiaires van verschillende lerarenopleidingen, opleidingen voor onderwijsassistenten en van andere onderwijs gerelateerde opleidingen. Ook onze school is opleidings-/stageschool. In dit kader hebben wij een samenwerkingsverband met de Katholieke Pabo in Zwolle. Elk jaar komen er van deze opleiding stagiaires uit verschillende leerjaren. Zij kunnen, altijd onder supervisie van een groepsleerkracht, lessen verzorgen. De studenten vormen samen een leergroep. De leergroep wordt begeleid door onze opleider in school (OIS). Dit is mevrouw Maureen Koers.

Veiligheid en bedrijfshulpverlening

Teamleden hebben een opleiding gevolgd in het kader van BHV (bedrijfshulpverlening: brand, ontruiming, etc.) en/of EHBO (eerste hulp bij ongelukken). Periodiek wordt het ontruimingsplan geoefend met de leerlingen door middel van (on)aangekondigde ontruimingsoefeningen.

Op elke werkdag zijn minimaal twee teamleden aanwezig met een geldig BHV-certificaat.

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl