Team en groepssamenstelling

Schooljaar 2020-2021

Groep

Leerkracht - werkdagen - e-mail

Groep 1-2 a
Ans Nijenhuis - ma - a.nijenhuis@catent.nl
Monique Schottert - di/woe/don/vrij - m.schottert@catent.nl
Groep 1-2 b
Ria Habers - ma/di/woe/do - r.habers@catent.nl
Petra Hermes  - vrij - p.hermes@catent.nl
Groep 3
Astrid Smit - ma/di/woe/do/vrij - atb.smit@catent.nl
Groep 4 
Manon Hulleman - do/vrij - m.hulleman@catent.nl
Petra Hermes - ma/di/woe - p.hermes@catent.nl
Groep 5

Manon Hulleman - ma - m.hulleman@catent.nl
Manon van der Kemp
 - di/woe/do/vrij - m.kemp@catent.nl 
Groep 7
 Ageeth Jansen - ma/di/woe - a.jansen@catent.nl
 Kim van Hamersveld - do/vrij - k.vanhamersveld@catent.nl
Groep 6/8
Chantal Visscher - ma/di/do/vrij - c.visscher@catent.nl
Nynke Alkema - woe - 
n.alkema@catent.nl

Interne begeleiding
Anneke Blokzijl - di/woe/don - ib.kwinkslag@catent.nl
Directie
Ingrid Heins - ma/di/woe/don - directie.kwinkslag@catent.nl
Juf Mirjan Meijerink neemt dit schooljaar naast haar werk in de verrijkingsklas van Catent ouderschapsverlof op. Juf Nynke komt op donderdag voor ondersteuning leerkrachten met een extra taak en op de middag verzorgt zij in drie groepende gymnastieklessen.
Op donderdag is er, net als dit jaar, muziekles door Juf Alinda. 
Juf Annette biedt extra ondersteuning bij de zorg.
Juf Anneke verzorgt de interne en externe zorg.

**Voor extra ondersteuning aan de leerkrachten en voor specifieke begeleiding van zorgleerlingen hebben wij enkele dagdelen per week de beschikking over hulp van een leerkrachtondersteuner.
** Eén leerkracht biedt een dagdeel per week ondersteuning in de groepen, waarvan de leerkracht een specialist is in een bepaald onderwijsaanbod.

Specialisten binnen de school

 Stagecoördinator en BOA   Petra Hermes 
 Coördinator sociale veiligheid en Kanjertraining   Ria Habers
 Dalton coördinator   Mirjan Meijerink
 ICT-coördinator   Ageeth Jansen
 Taal-lees coördinator   Chantal Visscher
 Contactpersoon oudervereniging   Astrid Smit
 Leeerkrachtondersteuner   Anette Steenhuis

Opleidingsschool/stages

Catent voelt zich medeverantwoordelijk voor het opleiden van toekomstige leerkrachten. Daarom worden jaarlijks binnen de scholen van Catent stageplaatsen aangeboden aan stagiaires van verschillende lerarenopleidingen, opleidingen voor onderwijsassistenten en van andere onderwijs gerelateerde opleidingen. Ook onze school is opleidings-/stageschool. In dit kader hebben wij een samenwerkingsverband met de Katholieke Pabo in Zwolle. Elk jaar komen er van deze opleiding stagiaires uit verschillende leerjaren. Zij kunnen, altijd onder supervisie van een groepsleerkracht, lessen verzorgen. De studenten vormen samen een leergroep. De leergroep wordt begeleid door onze opleider in school (OIS). Dit is mevrouw Petra Hermes

Veiligheid en bedrijfshulpverlening

Alle teamleden hebben een opleiding gevolgd of gaan de opleiding volgen in het kader van BHV (bedrijfshulpverlening: brand, ontruiming, etc.) en/of EHBO (eerste hulp bij ongelukken). Periodiek wordt het ontruimingsplan geoefend met de leerlingen door middel van (on)aangekondigde ontruimingsoefeningen.

Op elke werkdag zijn minimaal twee teamleden aanwezig met een geldig BHV-certificaat.

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl