Team en groepssamenstelling

Schooljaar 2018-2019

Groep

Leerkracht - werkdagen - e-mail

Groep 1-2 a
Ans Nijenhuis - ma - a.nijenhuis@catent.nl
Monique Schottert - di/woe/don/vrij - m.schottert@catent.nl
Groep 1-2 b
Ria Habers - ma/di/do - r.habers@catent.nl
Giel Benjamins - Onderwijsassistent (o.b.v. leerkracht) - wo/vrij - g.benjamins@catent.nl
Groep 1-2 c
 
Mirjan Meijerink - ma/di - m.meijerink@catent.nl
Petra Hermes - woe/do/vrij - p.hermes@catent.nl
Groep 3
Astrid Smit - ma/di/woe/do - atb.smit@catent.nl
Manon Hulleman - vrij - m.hulleman@catent.nl
Groep 5 
Chantal Visscher - ma/di - c.visscher@catent.nl
Kim van Hamersveld - woe/don/vrij - k.vanhamersveld@catent.nl
Groep 4/6

Ageeth Jansen - ma/di/woe - a.jansen@catent.nl 
(Manon Hulleman) - ma/di/woe - m.hulleman@catent.nl
Mirjan Meijerink - do/vrij - m.meijerink@catent.nl
(Suzan Schulten) - do/vrij - s.schulten@catent.nl
Groep 7
Manon van de Kemp - ma/di/woe/do/vrij - m.kemp@catent.nl
Groep 8
Annelies Maas - ma/di/woe - a.maas@catent.nl
Chantal Visscher - do/vrij - c.visscher@catent.nl
**Ondersteuning onderwijsassistent
WPO student - wpo.kwinkslag@catent.nl
Anja van Veen - a.veen@catent.nl
Giel Benjamins - g.benjamins@catent.nl

Een onderwijsassistent ondersteunt in groep 4/6 op maandag, dinsdag en woensdag. Op donderdag en vrijdag een 4e jaars PABO student. Deze is al zover dat zij zelfstendig een groep kan draaien. De groepen worden dan in goed overleg gesplitst.
Plusklas
Anneke Blokzijl - ib.kwinkslagl@catent.nl
Interne begeleiding
Anneke Blokzijl - di/woe/don - ib.kwinkslagl@catent.nl
Directie
Ingrid Heins - ma/di/woe/don - directie.kwinkslag@catent.nl
** Voor extra ondersteuning aan de leerkrachten en voor specifieke begeleiding van zorgleerlingen hebben wij enkele dagdelen per week de beschikking over hulp van een onderwijsassistente.

** Juf Mirjan biedt ondersteuning in de groepen waarvan de leerkracht een specialist is in een bepaald onderwijsaanbod.

Opleidingsschool/stages

Catent voelt zich medeverantwoordelijk voor het opleiden van toekomstige leerkrachten. Daarom worden jaarlijks binnen de scholen van Catent stageplaatsen aangeboden aan stagiaires van verschillende lerarenopleidingen, opleidingen voor onderwijsassistenten en van andere onderwijs gerelateerde opleidingen. Ook onze school is opleidings-/stageschool. In dit kader hebben wij een samenwerkingsverband met de Katholieke Pabo in Zwolle. Elk jaar komen er van deze opleiding stagiaires uit verschillende leerjaren. Zij kunnen, altijd onder supervisie van een groepsleerkracht, lessen verzorgen. De studenten vormen samen een leergroep. De leergroep wordt begeleid door onze opleider in school (OIS). Dit is mevrouw Maureen Koers.

Veiligheid en bedrijfshulpverlening

Teamleden hebben een opleiding gevolgd in het kader van BHV (bedrijfshulpverlening: brand, ontruiming, etc.) en/of EHBO (eerste hulp bij ongelukken). Periodiek wordt het ontruimingsplan geoefend met de leerlingen door middel van (on)aangekondigde ontruimingsoefeningen.

Op elke werkdag zijn minimaal twee teamleden aanwezig met een geldig BHV-certificaat.

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl