Vrije- en studiedagen 2020-2021


Kanjer/Dalton----------------------------------------->   12-08-2020
Identiteit------------------------------------------------>   13-08-2020
Talentontwikkeling----------------------------------->   02-09-2020
Teammiddag; kinderen vrij vanaf 12.15 uur--->   18-12-2020
 Morgen: Bovenbouw; Middag Onderbouw---->   15-02-2021
 Daltondag--------------------------------------------->   17-03-2021
Talentontwikkeling----------------------------------->   nog in te vullen
Blik op nieuwe schooljaar------------------------->   21-06-2021
Laatste schooldag/opruimdag-------------------->
(Alleen als er geen calamiteiten zijn geweest)
  09-07-2021

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl