Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang

Met plezier in een veilige omgeving ontwikkelen

Vanaf 2 september 2024 is er naast basisonderwijs ook voorschoolse en buitenschoolse opvang mogelijk op De Kwinkslag. Zo is er voor de kinderen een soepele overgang tussen de opvang en school.

Fijne tijd op de buitenschoolse opvang
Op BSO De Kwinkslag bieden wij uw kind graag een fijne tijd. We vinden het belangrijk dat uw kind de ruimte krijgt en zich met plezier in een veilige omgeving kan ontwikkelen.

De pedagogische aanpak van het Daltononderwijs, waarbij het kind centraal staat met zijn eigen kwaliteiten en talenten, wordt ook in de opvang doorgevoerd. Dit zorgt ervoor dat kinderen zich in een vertrouwde en stimulerende omgeving verder kunnen ontwikkelen.

Leerlingen van De Kwinkslag zijn vanaf 2 september 2024 van harte welkom op onze voorschoolse en buitenschoolse opvang:
Maandag             07.00 – 08.30 uur en 14.15 – 18.30 uur
Dinsdag               07.00 – 08.30 uur en 14.15 – 18.30 uur
Woensdag           bij voldoende aanmeldingen
Donderdag          07.00 – 08.30 uur en 14.15 – 18.30 uur
Vrijdag                 bij voldoende aanmeldingen

U kunt een BSO-contract afsluiten voor alleen de schoolweken (41 weken) of met vakantieweken (48 weken of 52 weken).

Tijdens de vakantie is uw kind tussen 08.00 en 18.00 uur welkom op de BSO.

Het aanbod van de buitenschoolse opvang is divers. Zo bieden wij verschillende activiteiten.

Meld uw kind aan voor BSO op De Kwinkslag
Gaat uw kind naar school op De Kwinkslag? Dan kunt u uw zoon/dochter aanmelden voor de voorschoolse of naschoolse opvang (BSO) van Catent Kinderopvang.

Aanmelden kan eenvoudig via het aanmeldformulier van Catent Kinderopvang: Aanmelden

Medewerkers buitenschoolse opvang
De buitenschoolse opvang wordt verzorgd door enthousiaste medewerkers die zowel in de buitenschoolse opvang als in het onderwijs werken. Zo zorgen wij samen voor een optimale doorgaande lijn.

LRK-nummer BSO
Het LRK- nummer voor BSO De Kwinkslag is: 662329491

Let op: Vanaf 1 september 2024 is de BSO van de Kwinkslag officieel geregistreerd bij de overheid. Dit kan betekenen dat de overheid verwerkingstijd nodig heeft om haar systemen aan te passen aan het nieuwe LRK-nummer. Het kan daarom zijn dat het LRK-nummer nog niet bekend is zodra u kinderopvangtoeslag aanvraagt voor 1 september.

Meer informatie over de BSO op De Kwinkslag
Voor meer informatie klik op één van de onderstaande links of mail naar: directie.Kwinkslag@catent.nl

Neem ook eens een kijkje voor handige informatie over de manier waarop wij kinderopvang verzorgen www.kinderopvangcatent.nl.

Tarievenlijst BSO 2024
Pedagogisch beleidsplan Catent Kinderopvang
Pedagogisch werkplan BSO Kwinkslag
Veiligheid- en gezondheidsbeleid Catent Kinderopvang
Beleid veiligheid en gezondheid locatie de Kwinkslag

Inspectierapport
BSO De Kwinkslag onderzoek voor reg 190624

Klachten

Klachtenregeling Catent Kinderopvang

Het team

Locatiecoördinator

Locatiecoördinator

Praktische informatie