Meld uw kind aan

Zo eenvoudig is het!

Meld uw kind aan

Wilt u uw kind aanmelden bij basisschool de Kwinkslag? Dat vinden wij super natuurlijk! Hieronder vindt u alle informatie die u nodig heeft.

Vanaf het moment dat uw kind vier jaar wordt, mag het onze school bezoeken. In verband met de organisatie vinden wij het prettig als u uw kind vroegtijdig aanmeldt. Bij onze planning kunnen we daar dan rekening mee houden. Als u na het lezen van de schoolgids of na een informatief gesprek besluit uw kind aan onze zorgen toe te vertrouwen, kunt u een informatiegesprek in (laten) plannen met de directeur.

Tijdens dit informatiegesprek krijgt u informatie over de school, we laten u de school zien en we wisselen informatie uit over uw kind. De school krijgt via deze kennismaking zicht op de onderwijsbehoeften van uw zoon of dochter. Komt uit dit gesprek naar voren dat u uw kind mag aanmelden, dan ontvangt u een aanmeldformulier en dient u de aanmelding schriftelijk in te dienen. Uiteindelijk beslist de directeur of inschrijving daadwerkelijk plaats kan vinden. Bij deze beslissing speelt het een rol of de school aan de onderwijsbehoeften van uw kind kan voldoen.

Wanneer dit niet het geval is, zal de directeur met u meekijken naar een school die wel kan voldoen aan de onderwijsbehoeften wat uw kind.

Wordt uw kind op onze school ingeschreven, dan worden de gegevens van uw kind in de schooladministratie ingevoerd. Vervolgens wordt er een kennismakingsafspraak door de leerkracht van de groep met u gemaakt.

In dit gesprek maakt de leerkracht ook al afspraken voor wendagdelen. Uw kind mag 10 dagdelen van 8.30 uur tot 11.45 uur komen wennen voordat hij/zij vier jaar is.

Klik hier voor het aanmeldformulier

KBS de Kwinkslag
Vergouwlaan 5
7776 BA Slagharen
T. 0523 684768