Welkom op de site van

De Kwinkslag

Op De Kwinkslag mag je zijn wie je bent en krijg je de kans om je talenten te ontwikkelen. Met oprechte aandacht zorgen wij ervoor dat alle kinderen met plezier naar school gaan. Op onze school halen we de wereld naar binnen en maken we de kinderen nieuwsgierig om de wereld buiten de school te ontdekken. We leren de kinderen om vanuit veiligheid, structuur en professioneel handelen met een open blik naar het nieuwe en onbekende te kijken en dit te ervaren. Elk kind heeft zijn eigen identiteit en eigen talent. Aan ons de taak om de groei bij elk individueel kind tot bloei te laten komen.

Wat zeggen

onze ouders en leerlingen