Ons team

Maak kennis met

Ons team

Het enthousiaste team van de Kwinkslag bestaat uit een goede mix van jong en oud en zoekt in deze context voortdurend naar betere leerresultaten, meer specialisme en hogere deskundigheid. Zo zijn we een Daltonschool en zijn alle leerkrachten gecertificeerd Daltonleerkracht.

Onze leerkrachten zijn ook opgeleid om tegemoet te komen in de sociaal/emotionele ontwikkeling van de kinderen.

Onze school is een opleidingsschool voor de Katholieke Pabo Zwolle. Daardoor kunnen we gebruik maken van hun expertise, hetgeen zich vertaalt in meer en betere zorg voor individuele leerlingen en nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen.

Annette

Leerkracht ondersteuner

Ageeth

Groep 7

Astrid

Groep 3

Björn

Conciërge

Chantal

Intern Begeleider en Groep 8

Eliah

Directeur

Ellen

Groep 5 en 8

Emmelie

Groep 6

Hedwig

Onderwijsassistent

Kim

Groep1/2A en groep 3

Lieke

Onderwijsassistent

Manon

Groep 5

Melanie

Groep 8

Mirjan

Groep 4

Monique

Groep 1/2A

Petra

Groep 4

Ria

Groep 1/2B

Robin

Onderwijsassistent

Sven

Gymleerkracht